Có 1 kết quả:

hōng shǒu qì

1/1

hōng shǒu qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hand dryer