Có 1 kết quả:

hōng lú

1/1

hōng lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

oven