Có 1 kết quả:

Yān tái dì qū ㄧㄢ ㄊㄞˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yantai prefecture in Shandong