Có 1 kết quả:

yān cōng

1/1

yān cōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chimney