Có 1 kết quả:

yān tóur

1/1

yān tóur

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 煙頭|烟头[yan1 tou2]