Có 1 kết quả:

yān pì gu

1/1

yān pì gu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cigarette butt