Có 1 kết quả:

yān mù dàn

1/1

yān mù dàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

smoke bomb