Có 1 kết quả:

yān dǒu

1/1

yān dǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(smoking) pipe