Có 1 kết quả:

yān qì ㄧㄢ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

smoke