Có 1 kết quả:

yān qì

1/1

yān qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

smoke