Có 1 kết quả:

yān bō

1/1

yān bō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mist covered water

Một số bài thơ có sử dụng