Có 1 kết quả:

yān huī gāng

1/1

yān huī gāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ashtray