Có 1 kết quả:

yān huā

1/1

yān huā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fireworks
(2) prostitute (esp. in Yuan theater)

Một số bài thơ có sử dụng