Có 1 kết quả:

yān huā chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

brothel (esp. in Yuan theater)