Có 1 kết quả:

yān huā nǚ

1/1

yān huā nǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

prostitute (esp. in Yuan theater)