Có 1 kết quả:

yān huā zhèn

1/1

yān huā zhèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brothel (esp. in Yuan theater)