Có 1 kết quả:

yān cǎo

1/1

yān cǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tobacco

Một số bài thơ có sử dụng