Có 1 kết quả:

yān jiǔ

1/1

yān jiǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tobacco and alcohol