Có 1 kết quả:

yān wù jì

1/1

yān wù jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aerosol