Có 1 kết quả:

yān wù zhèng

1/1

yān wù zhèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

moyamoya disease (rare brain disease first diagnosed in Japan)