Có 1 kết quả:

yān hēi chā wěi hǎi yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Wilson's storm petrel (Oceanites oceanicus)