Có 1 kết quả:

kǎo lú

1/1

kǎo lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

oven (PRC)