Có 1 kết quả:

kǎo pán ㄎㄠˇ ㄆㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

baking tray