Có 1 kết quả:

kǎo pán

1/1

kǎo pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

baking tray