Có 1 kết quả:

kǎo xiāng

1/1

kǎo xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

oven