Có 1 kết quả:

kǎo ròu

1/1

kǎo ròu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

barbecue (lit. roast meat)