Có 1 kết quả:

kǎo ròu jiàng ㄎㄠˇ ㄖㄡˋ ㄐㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

barbecue sauce