Có 1 kết quả:

kǎo hú jiāo xiāng cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) roast pepper sausage
(2) pepperoni