Có 1 kết quả:

kǎo jī

1/1

kǎo jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

roast chicken