Có 1 kết quả:

kǎo diàn

1/1

kǎo diàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

diathermia (medical treatment involving local heating of body tissues with electric current)