Có 1 kết quả:

kǎo miàn bāo

1/1

kǎo miàn bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) toast
(2) to bake bread