Có 1 kết quả:

kǎo miàn bāo ㄎㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) toast
(2) to bake bread