Có 1 kết quả:

kǎo miàn bāo jī ㄎㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

toaster