Có 1 kết quả:

kǎo bǐng

1/1

kǎo bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

scone