Có 1 kết quả:

kǎo yā

1/1

kǎo yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

roast duck