Có 1 kết quả:

fán yuān

1/1

fán yuān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) frustrated
(2) agitated
(3) distressed