Có 1 kết quả:

fán zào ㄈㄢˊ ㄗㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) jittery
(2) twitchy
(3) fidgety