Có 1 kết quả:

shāo zhì

1/1

shāo zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to fire (in a kiln)