Có 1 kết quả:

shāo wèi

1/1

shāo wèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) siu mei
(2) spit-roasted meat dish in Cantonese cuisine