Có 1 kết quả:

shāo lù

1/1

shāo lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to burn (a CD or DVD)