Có 1 kết quả:

shāo bēi

1/1

shāo bēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

beaker (glassware)