Có 1 kết quả:

shāo sǐ

1/1

shāo sǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to burn to death