Có 1 kết quả:

shāo huǐ

1/1

shāo huǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to burn
(2) to burn down