Có 1 kết quả:

shāo kǎo jiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

barbecue sauce