Có 1 kết quả:

shāo hàn

1/1

shāo hàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to weld