Có 1 kết quả:

shāo zhǔ

1/1

shāo zhǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cook