Có 1 kết quả:

shāo yìng

1/1

shāo yìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to fire (pottery)