Có 1 kết quả:

shāo chá

1/1

shāo chá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make tea