Có 1 kết quả:

shāo bing

1/1

shāo bing

giản thể

Từ điển Trung-Anh

baked sesame seed-coated cake