Có 1 kết quả:

shāo xiāng

1/1

shāo xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to burn incense