Có 1 kết quả:

tàng shāng

1/1

tàng shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to scald