Có 1 kết quả:

tàng yī

1/1

tàng yī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to iron (clothes)