Có 1 kết quả:

tàng yī bǎn

1/1

tàng yī bǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ironing board